DOVA I POSTUPAK KOJI VALJAUČINITI NAKON ŠTO SE UČINI GRIJEH

Svakom vjerniku, koji počini grijeh, pa potom uzme lijepo abdest, klanja dva rekata, i zatim zamoli Allaha za oprost, Allah oprosti počinjeni grijeh

API