. Addu’a ga wanda ya bijiro maka da dukiyarsa

Allah ya sanya maka albarka a iyalanka da kuma dukiyarka.

API