90 - บทดุอาอ์แก่ผู้ที่มอบทรัพย์สินของเขาให้แก่ท่าน

201- ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญแก่ท่าน ทั้งครอบครัวของท่าน และทรัพย์สินของท่าน (3) ------------------- (3) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 4/288 หมายเลข 2049

API