DOVA PRILIKOM ODLASKA U DŽAMIJU

Allahumme-dž’al fi kalbi nuren, ve fi lisani nuren, ve fi sem’i nuren, ve fi besari nuren,ve-min fevki nuren ve min tahti nuren, ve an jemini nuren, ve an šimali nuren, ve min emami nuren, ve-min halfi nuren, vedž'al fi nefsi nuren, ve e'azim li nuren ve azzim li nuren, vedž'al li nuren, vedž'alni nuren, Allahumme ‘a tini nuren, vedž'al fi asabi nuren, ve fi lahmi nuren, ve fi demi nuren, ve fi ša'ri nuren, ve fi bešeri nuren - Allahu moj, podari mi u srce moje svjetlo i u jezik moj svjetlo, osvijetli mi sluh moj i vid moj, podari mi iznad mene i ispod mene svjetlo, i sa moje desne strane i sa moje lijeve strane daj mi svjetlo, daruj mi svjetlo ispred mene i iza mene i da svjetlo u meni, učini moje svjetlo jakim i uveličaj mi svjetlo, daj mi svjetlo i učini me svjetlom, Allahu moj, svjetlo mi daruj! Daj svjetlo u mojim nervima, svjetlo u mesu, svjetlo u krvi, svjetlo u kosi i i svjetlo u koži.

API