POSTUPAK ONOGA KO SE PLAŠI DA BI SVOJIM OKOM MOGAO UREĆI NEKOGA

Ako vidite nešto kod svog brata, nešto pri njemu (kao čovjeku) ili pak nešto što mu pripada, a što vas zadivljuje, zamolite Allaha da mu to blagoslovi (Allahumme barik fihi), jer urok od očiju je, doista, istina!

API