DOVA KADA UGLEDAMO NESRETNIKA

El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi’ afani mimma ibtelake bihi ve feddaleni ‘ala kesirin mimmenhaleka tefdila -Hvala Allahu, Koji me zaštiti od onoga što je tebe zadesilo i dade mi prednost nad mnogo čime što je stvorio!

API