DOVA ZA ONOGA KOJI TI KAŽE DA TE VOLI ZARAD ALLAHA

Ehabeke-l-lezi ahbebteni lehu -Volio te Onaj radi Koga me voliš!

API