IFTARSKE DOVE

Zehebe-z-zame’u ve-btelleti-l-’uruku ve sebete-l-edžru, in ša-l-Lahu- Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne!

Allahumme inni es'eluke bi rahmetike elleti vesiat kulle šej'in en tagfire li - Allahu moj, molim Te milošću Tvojom koja sve obuhvata da mi oprostiš.

API