DOVA KOJOM SE ZAŠTIĆUJU DJECA

U ‘izukuma bi kelimati-l-Lahi-t-tammeti min kulli šejtanin vehhammetin, ve min kulli ‘ajnin lammetin -Zaštitu Allahovu molim za vas pomoću Allahovih savršenih riječi pred šejtanom i pred zlim pogledom.

API