DOVA ZA ONOG KO TI POSUDI SREDSTVA U SLUČAJU POTREBE

Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike - Allah te blagoslovio, porodicu i imovinu tvoju! Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vraćanje duga na vrijeme.

API