NAČIN NA KOJI JE POSLANIK SLAVIO ALLAHA

Abdullah, sin Amrov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje : - Gledao sam Allahovog Poslanika, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovori“Subhana-l- Lah”.

API