DOVA - UČI SE PRILIKOM POSJETE MEZARISTANIMA

E-s-selamu alejkum ehle-l-dijari mine-l-mu’minine ve-l-muslimine ve inna, in ša e-l-Lahu bikum lahikune. ve jerhamullahu el-mustakdimine minna vel muste'hirine, es elu-l-Lahe lena ve lekumu-l-afijete -Mir s vama, stanovnici smrtničkih domova vjernika muslimana! Mi ćemo se, ako Allah da, priključiti vama! Neka Allah oprosti i onima među nama koji prije, a i onima koji kasnije dođu, Allaha molimo da nama i vama oprost Svoj dadne!

API