DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM JEZIVOG DOGAĐAJA

La ilahe ille-l-Lahu - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha.

API