DOVE - UČE SE KAD NEKOGA OBUZME SUMNJA U IMAN

Prouči: “Euzu bi-l-Lahi” - Tako će doći kraj onome u što sumnja.

Prouči: “Amentu bi-l-Lahi ve rusulihi - Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike

Prouči riječi Uzvišenog Allaha: “Huve-l-Evvelu ve- l-Ahiru ve-z-Zahiru ve-l-Batinu, ve Huve bi kulli Šej in’ alim - On je Prvi i Posljednji, Vidljivi i Skriveni. On svaku stvar poznaje.

API