NAČIN NA KOJI MUHRIM IZGOVARA TELBIJJU PRILIKOM OBAVLJANJA HADŽA ILI UMRE

Lebbejke-l-Lahumme, lebbejke, lebbejke la šerike leke, lebbejke! Inne-l-hamde ve ni’mete leke ve-l-mulke, la šerike leke - Odazivam Ti se, Allahu moj, odazivam! Odazivam se Tebi, Koji ravnoga Sebi nemaš, odazivam! Doista, zahvalnost i sve blagodati Tebi pripadaju, kao i sva vlast! Ti Sebi ravnoga nemaš!

API