39 - บทดุอาอ์สำหรับผู้ที่หวาดหวั่นต่อชนกลุ่มหนึ่ง

132- โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากพวกเขา ด้วยวิธีที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยเถิด (3) ----------------- (3) มุสลิม หน้า 4/2300 หมายเลข 3005

API