77 - บทดุอาอ์เมื่อจาม

188- (1) เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจาม ก็จงกล่าวว่า การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และให้พี่น้องหรือคนที่อยู่กับเขากล่าวว่า ขออัลลอฮฺทรงให้ความเมตตาแก่ท่าน และเมื่อคนที่อยู่กับเขากล่าวเช่นนั้น ก็ให้เขากล่าวว่า ขออัลลอฮฺโปรดชี้ทางนำให้แก่ท่านและปรับปรุงสภาพของท่าน (1) --------------- (1) อัล-บุคอรี หน้า 7/125 หมายเลข 5870

API