Ducada loogu duceeyo qofka guursa-da

{baarakallaahu laka wabaaraka ca-layka wa jamaca baynakumaa fii khayrin}“ilaahay ha kuu barakeeyo, adigana korkaaga ha barakeeyo , khayrna ha idinku kulmiyo.

API