79 - บทดุอาอ์แก่คู่บ่าวสาวที่แต่งงาน

190- ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญให้แก่ท่าน (วันนี้) และความจำเริญยังท่าน (หลังจากวันนี้) และขอพระองค์ทรงรวมท่านทั้งสอง (เจ้าบ่าว-เจ้าสาว) บนความดีงาม (1) ------------------ (1) บันทึกโดยเจ้าของสุนัน ยกเว้นอัน-นะสาอี : อบูดาวุด หมายเลข 2130, อัต-ติรมิซี หมายเลข 1091, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1905, อัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะอัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 259 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 1/316

API