100 - บทดุอาอ์ของผู้เดินทางแก่ผู้ที่ไม่ได้เดินทาง

211- ฉันของฝากพวกท่านไว้กับอัลลอฮฺ ผู้ทรงไม่ละเลยต่อของที่ถูกฝากไว้ (3) -------------------- (3) อะหฺมัด หน้า 2/403 หมายเลข 9230, อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/943 หมายเลข 2825 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/133

API