Ducada musaafirku ugu duceeyo kan dagan

{ Astawdicikumullaaha alladii laa tadiicu wadaa-icuhu }.< waxaan idinku amaanaynayaa eebaha amaanadiisu lumin > .

API