Adura ti arin irinajo maa nse fun eniti o wa nile

Mo fi yin le Olohun Oba lowo Eniti o se wipe nkan ti a ba fun Un so kii sonu.

API