Dua ya anaesafiri kuwaombea wakaazi

Nawaacha katika amana ya Mwenyezi Mungu ambae haipotei kwake amana.

API