Dua ya kuvaa nguo

Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu ambae amenivisha nguo hii, na kuniruzuku pasina uwezo kutoka kwangu wala nguvu. (Waitoa Ahlu Ssunani isipokuwa Nnasai: Abuu Daud, namba 4023, na Tirmidhy, namba 3458, na Ibni Maajah, namba 3285, na akaifanya nzuri Albaany katika Ir'waai Al-ghaliil, 47/7)

API