Ducada xidhashada dharka

5 -{alxamdu lillaahilladii kasaanii haadaa, {al-thawb} wa rasaqaniihi min qayri xawlin minnii walaa quwwah} -------------- “mahad waxaa leh allihii ii xiray maradan, iguna irsaaqay iyadoon jirin, xeelad iyo awood ka ahaatay xaggayga.

API