2 - บทดุอาอ์เมื่อสวมใส่เสื้อผ้า

5- การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ผู้ทรงให้ฉันสวมชุดนี้ได้ และให้ปัจจัยยังชีพนี้แก่ฉัน โดยที่ฉันไม่มีอำนาจ ไม่มีพลังใดๆ เลย (1) -------------- (1) บันทึกโดยเจ้าของสุนันยกเว้นอัน-นะสาอี, อบูดาวุด หมายเลข 4023, อัต-ติรมิซี หมายเลข 3458 และอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3285 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสัน ในอิรวาอ์ อัล-เฆาะลีล หน้า 7/47

API