53 - บทดุอาอ์เมื่อประสบกับความทุกข์ยากหรือความสูญเสีย

154- แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธ์ของอัลลอฮฺ และแท้จริงเราจะกลับไปยังพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานผลบุญต่อความทุกข์ยากนี้ของฉัน และขอทรงทดแทนมันด้วยสิ่งที่ดีกว่า (1) ----------------------- (1) มุสลิม หน้า 2/632 หมายเลข 918

API