60 - บทดุอาอ์เมื่อเข้าสถานที่ฝังศพ (กุบูร)

165- ขอความสันติจงมีแด่เจ้าของที่พำนักทั้งหลายเหล่านี้ จากบรรดามุอ์มินีนและมุสลิมีน และพวกเรา อินชาอัลลอฮฺ จะได้ตามพวกท่านไปในภายหลัง (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าเรา และผู้ที่มาหลังจากนั้น) ฉันขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงประทานความปลอดภัยแก่พวกเราและแก่พวกท่านทั้งหลาย (2) -------------------- (2) มุสลิม หน้า 2/671 หมายเลข 975, อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/494 ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกของท่าน หมายเลข 1547 จากการรายงานของท่านบุร็อยดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ส่วนสำนวนที่อยู่ในวงเล็บนั้น เป็นการรายงานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ในการบันทึกของมุสลิม หน้า 2/671 หมายเลข 975

API