63 - บทดุอาอ์ขอให้ฝนตก

169- (1) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนแก่เรา ฝนที่ช่วยชีวิตพวกเรา ที่สร้างความปิติยินดี ฝนชุก มีประโยชน์และไม่สร้างความเดือดร้อน ในทันทีโดยไม่ล่าช้า (2) --------------------- (2) อบูดาวุด หน้า 1/303 หมายเลข 1171 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 1/216

170- (2) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนแก่เราด้วยเถิด โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนแก่เราด้วยเถิด โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนแก่เราด้วยเถิด (1) ------------------ (1) อัล-บุคอรี หน้า 1/224 หมายเลข 1014 และมุสลิม หน้า 2/613 หมายเลข 897

171- (3) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนแก่ปวงบ่าวของพระองค์ รวมถึงบรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหลาย และได้โปรดแผ่ความเมตตาของพระองค์ และได้โปรดให้แผ่นดินของพระองค์ที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้น (2) --------------- (2) อบูดาวุด หน้า 1/305 หมายเลข 1178 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 1/218

API