70 - บทดุอาอ์หลังเสร็จจากรับประทานอาหาร

180- (1) การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ผู้ทรงให้ฉันได้รับประทานอาหารนี้ และได้ประทานให้แก่ฉันโดยปราศจากพลังและความสามารถใดๆ ของฉัน (3) --------------------- (3) บันทึกโดยเจ้าของสุนัน ยกเว้นอัน-นะสาอี : อบูดาวุด หมายเลข 4025, อัต-ติรมิซี หมายเลข 3458, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3285 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/159

181- (2) การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ซึ่งเป็นการสรรเสริญอย่างเหลือล้นอย่างดี อย่างจำเริญ โดยพระองค์ไม่ทรงปรารถนาต่อสิ่งใด ไม่เคยถูกเพิกเฉยจากผู้ใด และไม่เป็นผู้ที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ใด โอ้พระผู้อภิบาลของเรา (1) ----------------------- (1) อัล-บุคอรี หน้า 6/214 หมายเลข 5458 และอัต-ติรมิซี ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกของท่าน หน้า 5/507 หมายเลข 3456

API