76 - บทดุอาอ์เมื่อเห็นผลไม้ออกผล

187- โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้ความจำเริญแก่ผลไม้ของเรา และได้โปรดให้ความจำเริญแก่เมืองของเรา และได้โปรดให้ความจำเริญแก่ศออฺ (เครื่องตวงชนิดหนึ่งเท่ากับ 4-5 ลิตร โดยประมาณ) ของเรา และได้โปรดให้ความจำเริญแก่มุดด์ (การตวงโดยใช้กำมือ) ของเรา (3) ------------------ (3) มุสลิม หน้า 2/1000 หมายเลข 1373

API