Ducada marka la arko cudhka miraha

allahumma baarik lanaa fii thamari-naa, wa baarik lanaa fii madiinatinaa, wa baarik lanaa fii saacinaa, wa baarik lanaa fii muddinaa }.< allow noo barakee midhahannaga, noona barakee magaaladanada, noona barakee saacanaga (halbeeg 4 mud ) noona barakee mudkanaga(saaca rubuciisa) > .

API