91 - บทดุอาอ์แก่ผู้ที่ให้กู้ยืมเงินในขณะที่เราได้นำเงินมาใช้คืนแก่เขา

202- ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญแก่ท่าน ทั้งครอบครัวของท่าน และทรัพย์สินของท่าน แท้จริง การตอบแทนในการจ่ายหนี้นั้นก็คือ การขอบคุณเจ้าหนี้และการใช้หนี้ให้ครบ (1) --------------------- (1) บันทึกโดยอัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะอัล-ลัยละฮฺ หน้า 300 และอิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/809 หมายเลข 2424 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ 2/55

API