Addu’a idan abin hawa ya gaza

“Da sunan Allah”

API