99 - บทดุอาอ์เมื่อพาหนะล้มลง

210- ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (2) ----------------- (2) อบูดาวุด หน้า 4/296 หมายเลข 4982 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 3/941

API