Ducada marka uu turaanturoodo gaa-diidka aad fuushantahay

{ bismillaahi} « magaca ilaahay>> .

API