Dua wakati mnyama uliyempanda akileta tabu (au chombo cha safari)

Kwa jina la Mwenyezi Mungu.

API