آنچه را که مسلمان هنگام مدح مسلمان دیگری بگوید

رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «هرگاه لازم است که دوستتان را مدح کنید، چنین بگویید: به نظر من فلانى چنین و چنان است، ولى خدا محاسبه کنندۀ اوست و من کسى را نزد خدا تزکیه نمی‌کنم».

API