113 - คำกล่าวเมื่อต้องการชมเชยมุสลิม

231- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจำเป็นต้องชมเชยสหายของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ให้เขากล่าวว่า ฉันคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้น และอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ที่รู้เรื่องเขาดีที่สุด และฉันไม่กล่าวชมผู้ใดเกินเลยเหนือไปจากที่อัลลอฮฺรู้ ฉันคิดว่าเขาเป็น (ให้ระบุคุณลักษณะที่ต้องการชม อย่างนั้นอย่างนี้) (2) -------------------- (2) บันทึกโดยมุสลิม หน้า 4/2296 หมายเลข 3000

API