Ducada tagidda masjidka

{allow ka yeel qalbigayga nuur, carabkaygana nuur,maqalkaygana nuur, aragaygana nuur, korkaygana nuur, hoostaydana nuur, midigtaydana nuur, bidixdaydana nuur,hortaydana nuur, gadaashaydana nuur, naftaydana allow ka yeel nuur, iina waynee nuur, iina yeel nuur, igana dhig nuur, allowna i sii nuur, kana yeel xididadayda nuur,hilibkaygana )34(nuur , dhiigaygana nuur, timahaygana nuur, jidhkaygana nuur}allow ka yeel qabrigaygana nuur... ka yeelna lafahayga nuur)) (( iina siyaadi(iina kordhi) nuur iina siyaadi(iina kordhi) nuur iina siyaadi(iina kordhi) nuur )) (( iina hibee nuur nuur saaran )) .

API