12 - บทดุอาอ์ขณะเดินไปยังมัสญิด

19- โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันมีนูรฺ (ความรู้และทางนำ) ให้ลิ้นของฉันมีนูร ให้หูของฉันมีนูร ให้ตาของฉันมีนูร ให้เบื้องบนของฉันมีนูร ให้เบื้องล่างของฉันมีนูร ให้เบื้องขวาของฉันมีนูร ให้เบื้องซ้ายของฉันมีนูร ให้เบื้องหน้าของฉันมีนูร ให้เบื้องหลังของฉันมีนูร และได้โปรดทำให้จิตใจของฉันมีนูร ให้นูรของฉันมีความยิ่งใหญ่ ให้สร้างนูรอันยิ่งใหญ่แก่ฉัน และได้โปรดทำให้ฉันมีนูรฺ ให้ตัวฉันมีนูรฺ โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานนูรแก่ฉัน และให้กล้ามเนื้อของฉันมีนูร ให้เนื้อของฉันมีนูร ให้เลือดของฉันมีนูร ให้เส้นขนของฉันมีนูร ให้หนังของฉันมีนูร (1) ---------------------- (1) ดูสำนวนทั้งหมดนี้ในอัล-บุคอรีพร้อมหนังสืออธิบายฟัตหุลบารี หน้า 11/116 หมายเลข 6316 และมุสลิม หน้า 1/526, 529, 530 หมายเลข 763 (1) อัต-ติรมิซี หน้า 5/483 หมายเลข 3419

API