Waxa la dhaho marka la argagaxo.

{laa ilaaha illallaah} “ilaah xaq lagu caabudo majiro ilaahay mooyee.

API