126 - คำกล่าวเมื่อรู้สึกหวาดผวา

245- ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ (1) ----------------------- (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 6/381 หมายเลข 3346 และมุสลิม หน้า 4/2208 หมายเลข 2880

API