Kinachosemwa wakati wa mfazaiko

Hapana mola apasae kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu.

API