Ohun ti eniti o fe pa eran tabi ti o fe gun eran maa nso

Pelu oruko Olohun atipe Olohun tobi, Ire Olohun odo Re lo ti wa tire naa si nii se, Ire Olohun, tewo gba a ni owo mi.

API