127 - คำกล่าวขณะเชือดสัตว์

246- ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด โอ้อัลลอฮฺ (สิ่งนี้มาจากพระองค์ และเป็นไปเพื่อพระองค์) โอ้อัลลอฮฺได้โปรดตอบรับการงานจากฉันด้วยเถิด) (2) ----------------------- (2) มุสลิม หน้า 3/1557 หมายเลข 1967, อัล-บัยฮะกี หน้า 9/287 ส่วนสำนวนที่อยู่ในวงเล็บนั้นบันทึกโดยอัล-บัยฮะกี หน้า 9/287 และอืนจากนี้ ซึ่งประโยคสุดท้ายนั้นได้หยิบยกมาโดยความหมายจากการบันทึกของมุสลิม

API