شیوۀ تسبیح گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم

عبد الله بن عمرو رضی الله عنه گفته: «پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیدم که تسبیحات خود را با دست راستش می‌شمرد».

API