131 - ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้นับตัสบีหฺอย่างไร?

266- จากท่านอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ เราะฎิยัลลอฮุมา เล่าว่า ฉันเห็นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้นับตัสบีหฺ และมีสำนวนเพิ่มเติมว่า ด้วยมือขวาของท่าน (2) ---------------------- (2) บันทึกโดยอบูดาวุด ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกของท่าน หน้า 2/81 หมายเลข 1502, อัต-ติรมิซี หน้า 5/521 หมายเลข 3486 และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 4/271 หมายเลข 4865 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ สุนัน อบีดาวุด หน้า 1/411

API