20 - บทดุอาอ์ขณะนั่งระหว่างสองสุญูด

48- (1) โอ้พระผู้อภิบาล ได้โปรดอภัยให้ฉันด้วยเถิด โอ้พระผู้อภิบาล ได้โปรดอภัยให้ฉันด้วยเถิด (2) --------------- (2) อบูดาวุด หน้า 1/231 หมายเลข 874, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 897 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/148

49- (2) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดอภัยให้ฉัน เมตตาฉัน ชี้นำฉัน ดูแลแก้ไขฉัน ประทานสุขภาพที่แข็งแรงแก่ฉัน ประทานปัจจัยยังชีพแก่ฉัน และยกตำแหน่งแก่ฉันด้วยเถิด (3) --------------- (3) บันทึกโดยเจ้าของสุนันยกเว้นอัน-นะสาอี, อบูดาวุด หน้า 1/231 หมายเลข 850, อัต-ติรมิซี หมายเลข 284,285, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 898 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 1/90 และเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/148

API