71 - บทดุอาอ์ของผู้เป็นแขกแก่ผู้ที่เลี้ยงอาหาร

182- โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้ความจำเริญแก่พวกเขาในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขา และได้โปรดประทานอภัยโทษและเมตตาต่อพวกเขา (2) ------------------- (2) มุสลิม หน้า 3/1615 หมายเลข 2042

API